Cro Ski

Alpsko skijanje – Kalendari i rezultati

Poredak natjecatelja Poredak klubova
Datum Naziv Mjesto Disc. Organizator Kategorije
23.02.2018 D ! Prvenstvo Hrvatske Rijeka - Platak GS SKI KLUB "RIJEKA" MKE, MKI, SKE, SKI

Kod Kategorija
H049 MKE
H050 MKI
H051 SKE
H052 SKI

Organizator:
SKI KLUB "RIJEKA"
Vodovodna 13 b , 51000 Rijeka
+385-51-377 286
ski-rijeka@ri.t-com.hr

Tehnički delegat: Vanja Cvjetko

24.02.2018 D ! Prvenstvo Hrvatske Rijeka - Platak SL SKI KLUB "RIJEKA" MKE, MKI, SKE, SKI

Kod Kategorija
H053 MKE
H054 MKI
H055 SKE
H056 SKI

Organizator:
SKI KLUB "RIJEKA"
Vodovodna 13 b , 51000 Rijeka
+385-51-377 286
ski-rijeka@ri.t-com.hr

Tehnički delegat: Vanja Cvjetko

09.03.2018 Prvenstvo Zagreba Zagreb - Sljeme (CRO) GS SKI KLUB "ZAGREB" MDE, MDI, SDE, SDI

Kod Kategorija
H057 MDE
H058 MDI
H059 SDE
H060 SDI

Organizator:
SKI KLUB "ZAGREB"
Kranjčevićeva 4 , 10000 Zagreb
+385-1-3668 332
info@ski-klub-zagreb.hr

Tehnički delegat: Ernest Mihaljević

09.03.2018 MemorIjal N. Jurkovića Zagreb - Sljeme (CRO) GS SKI&SNOWBOARD KLUB MAKSIMIR MDE, MDI, SDE, SDI

Kod Kategorija
H061 MDE
H062 MDI
H063 SDE
H064 SDI

Organizator:
SKI&SNOWBOARD KLUB MAKSIMIR
Šubićeva 29, 10000 Zagreb
+385-1-3872 202
sskmaksimir@gmail.com

Tehnički delegat: Ernest Mihaljević

10.03.2018 Kup Jaska Zagreb - Sljeme (CRO) SL SKIJAŠKI KLUB "JASKA" MDE, MDI, SDE, SDI

Kod Kategorija
H065 MDE
H066 MDI
H067 SDE
H068 SDI

Organizator:
SKIJAŠKI KLUB "JASKA"
Dr. F. Tuđmana 81 , 10450 Jastrebarsko
+385-91-6281 514
damir.kurtalj@zg.t-com.hr

Tehnički delegat: Ernest Mihaljević

16.03.2018 Finale Dječjeg Croski kup-a Rijeka - Platak (CRO) SL SKI KLUB "RIJEKA" MKE, MKI, SKE, SKI

Kod Kategorija
H069 MKE
H070 MKI
H071 SKE
H072 SKI

Organizator:
SKI KLUB "RIJEKA"
Vodovodna 13 b , 51000 Rijeka
+385-51-377 286
ski-rijeka@ri.t-com.hr

Tehnički delegat: Marko Gobec

17.03.2018 Finale Dječjeg Croski kup-a Rijeka - Platak (CRO) GS SKI KLUB "RIJEKA" MDE, MDI, SDE, SDI

Kod Kategorija
H073 MDE
H074 MDI
H075 SDE
H076 SDI

Organizator:
SKI KLUB "RIJEKA"
Vodovodna 13 b , 51000 Rijeka
+385-51-377 286
ski-rijeka@ri.t-com.hr

Tehnički delegat: Marko Gobec

17.03.2018 Finale Dječjeg Croski kup-a Rijeka - Platak (CRO) GS SKI KLUB "RIJEKA" MKE, MKI, SKE, SKI

Kod Kategorija
H077 MKE
H078 MKI
H079 SKE
H080 SKI

Organizator:
SKI KLUB "RIJEKA"
Vodovodna 13 b , 51000 Rijeka
+385-51-377 286
ski-rijeka@ri.t-com.hr

Tehnički delegat: Marko Gobec