Cro Ski

Domaća natjecanja – Strani natjecatelji

OBAVIJEST ZA STRANE NATJECATELJE

  • Na natjecanjima Hrvatskog kupa kao i na Prvenstvu Republike Hrvatske, pravo nastupa imaju i natjecatelji iz drugih zemalja, dok na natjecanju FINALE Hrvatskog kupa mogu nastupiti samo natjecatelji sa licencom Hrvatskog skijaškog saveza.
  • Natjecanja se odvijaju prema “POSEBNIM PRAVILIMA ZA DJEČJE ALPSKO SKIJANJE”, članci od 3.5 do 3.12. koja su objavljena na ovoj web stranici pod link Pravila i obrasci
  • Prijave za natjecanja u Republici Hrvatskoj ili za natjecanja u inozemstvu, a u organizaciji HSS-a, mogu se izvršiti samo preko pripadajućih nacionalnih skijaških saveza ili klubova i to isključivo putem elektroničke pošte (e-mail), članak 7.8. Pravila
  • Broj natjecatelja koji mogu nastupiti iz pojedinog nacionalnog saveza određen je FIS kvotama za dječje skijanje, tj. maksimalno deset natjecatelja u kategoriji djece i deset natjecatelja u kategoriji kadeta i to šest u starijoj kategoriji, četiri u mlađoj kategoriji te maksimalno četiri u istom spolu.
  • Prijavom natjecatelja, nacionalni savezi drugih zemalja ili klubovi garantiraju za točnost podataka, preuzimaju odgovornost da su prijavljeni natjecatelji obavili liječnički pregled u zadnjih 6 mjeseci, a time i da su zdravstveno sposobni za natjecanje te u potpunosti prihvaćaju Deklaraciju natjecatelja za natjecanja pod ingerencijom Hrvatskog skijaškog saveza, koju su dužni priložiti na prvom sastanku vođa ekipa. Ukoliko Glavni organizator natjecanja smatra potrebnim izvršiti provjeru istinitosti podataka prijavljenog natjecatelja, ima pravo zatražiti na uvid putnu ispravu.

Posebna pravila za djecje alpsko skijanje
Deklaracija natjecatelja
– E-mail: croskikup@croski.hr

Prijava za natjecanje

INFORMATION FOR FOREIGN COMPETITORS

  • Competitors from other countries can participate in the Croski Cup races as well as in the Croatian Championships, whereas the Croski Cup FINALS is exclusively reserved for the competitors with the Croatian Ski Association licence.
  • Competitions are held in accordance with the “SPECIAL RULES AND REGULATIONS FOR CHILDREN’S ALPINE SKIING”, Articles from 3.5 to 3.12 published on this website under the Regulations and forms
  • Entries for competing in the Republic of Croatia or abroad, under the organisation of the Croatian Ski Association, can be done only through the respective National Ski Associations or Clubs, and exclusively via electronic mail (E-mail), Article 7.8. of the Regulations
  • Number of competitors from each National Ski Associations allowed to compete is determined by FIS quotas for children’s skiing, i.e. maximum ten competitors in the Kids’ category, and ten competitors in the Children’s category, six in the Children 2 category, four in the Children 1 category, and a maximum of four in the same gender.
  • When entering competitors, National Ski Associations or Clubs of other countries guarantee the accuracy of the information, assume liability that the registered competitors have had their medical examination done within the past 6 months, therefore that they are medically eligible to compete, and they fully accept the Athlete’s Declaration for competitions under the Croatian Ski Association’s jurisdiction, which they must submit during the first Team Captains’ meeting. Should the main competition organiser find it necessary to check the accuracy of the information about a registered competitor; they have the right to request his/her passport for a check-up.

Special rules and regulations for children’s alpine skiing
Athlete’s declaration
– E-mail: croskikup@croski.hr

Competition entry form